Powiat, który działa

Kandyduję do Rady Powiatu w Pułtusku ponieważ chcę tworzyć powiat, w którym dobrze działa ochrona zdrowia (w szczególności szpital), działa infrastruktura drogowa, kolejowa i rowerowa, a samorząd aktywnie działa na rzecz rozwoju edukacji, przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.

Paweł Kowalczyk kandydat do Rady Powiatu w Pułtusku

Moje najważniejsze postulaty programowe

Poniżej przedstawiam najważniejsze inicjatywy, które będę chciał podjąć jako radny w ramach realizacji hasła Powiat, który działa.

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych

oraz ich kontrola m.in. poprzez powołanie Powiatowego Pełnomocnika Praw Pacjenta. Będzie to niezależna osoba pomagająca pacjentom w kwestiach formalnych, a także w razie potrzeby, przyjmująca skargi i podejmująca interwencje w interesie pacjentów.

Przejrzystość finansów szpitala

Zobowiązanie zarządu szpitala do terminowego składania sprawozdań finansowych i merytorycznych. Obecnie składane są z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Wpływ Starostwa na szpital

Wprowadzenie do zarządu szpitala przedstawiciela Powiatu. Powiat jest w 60% właścicielem szpitala, a nie ma swojego przedstawiciela w zarządzie, w którym obecnie są 3 osoby.

Kolej Pułtusk – Warszawa

Nowy rząd chce wycofać się z projektu budowy kolei Północnego Mazowsza. Powiat musi aktywnie działać razem z innymi samorządami na rzecz utrzymania tego projektu. Samorządy podpisały umowę z PKP PLK na budowę linii kolejowej, przeznaczyły na to pieniądze i nie można dopuścić do tego, żeby projekt budowy kolei Północnego Mazowsza z Zegrza przez Pułtusk do Przasnysza został przerwany.

Nowoczesna infrastruktura

 • Budowa i remonty dróg powiatowych,
 • Budowa dróg rowerowych,
 • Bieżące utrzymanie dróg.

Społeczeństwo, edukacja, rozwój

 • Powiatowe Centrum Rozwoju.
 • Małe granty dla KGW i organizacji pozarządowych.
 • Kluby Seniora w gminach.
 • Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Powiat, który działa

Powiat działa, czyli skutecznie realizuje swoje obowiązki i aktywnie mierzy się z wyzwaniami.

Powiatowe Centrum Rozwoju

 • Strefa edukacyjna.
 • Strefa dla przedsiębiorców.
 • Strefa dla trzeciego sektora.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Bieżące utrzymanie dróg

 • Drogi odśnieżone.
 • Drogi z poziomym oznakowaniem.
 • Drogi odwodnione.

„Zachęcam do głosowania na Pawła. Jestem przekonany, że będzie dobrze wykonywał mandat radnego.”

Henryk Kowalczyk

Poseł na Sejm RP

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.